Studium Dialogu Publicznego

  • by

Serdecznie zapraszam na Studium Dialogu Publicznego, prowadzone w oparciu o Porozumienie bez Przemocy.

Układając program poszczególnych modułów, korzystałyśmy z naszych doświadczeń i marzeń – jak chciałybyśmy, żeby było 🙂 Naszą intencją było połączenie Porozumienia bez Przemocy, umiejętności pracy z zespołem i zarządzania swoimi zasobami.

Naszą propozycję kierujemy w szczególności do:
– koordynatorów projektów zaangażowanych społecznie,
– pracowników, członków fundacji, stowarzyszeń, podmiotów ekonomii społecznej, realizujący działania na rzecz społeczności,
– pracowników urzędów, mających kontakt z klientami i/lub pracujących na rzecz społeczności lokalnej lub lokalnych grup społecznych,
– dziennikarzy zajmujących się kwestiami społecznymi,
– osób pracujących, działających z oraz na rzecz członków mniejszości społecznych,
– osób działających na rzecz społeczności lokalnych (tzw. społecznicy, samorządowcy),
– polityków zaangażowanych w społeczną zmianę,
– osób, dla których jakość dialogu społecznego jest ważna.

Ruszamy w grudniu tego roku, ale już dzisiaj serdecznie Was zapraszam!